Aantal dagen

Het aantal dagen per week dat een kind op Dromelot mag komen is beperkt tot vier dagen. Dit om te voorkomen dat kinderen meer op Dromelot zijn dan thuis. Het verschil tussen vier dagen op Dromelot en drie dagen thuis is minder groot dan vijf dagen op Dromelot en twee dagen thuis.
Bovendien vergt het voor het kind veel energie om in een groep te functioneren. Het kind heeft voldoende tijd nodig om deze energie weer op te bouwen.
Wanneer ouders kiezen voor twee dagen op Dromelot, dan moeten deze bij voorkeur, in het belang van het kind, niet aansluitend op elkaar zijn, er moet minimaal één dag tussen liggen. Ook hier gaat het om het vinden van een balans in de week en om te voorkomen dat het kind als het ware telkens weer opnieuw moet wennen (vijf dagen thuis en dan weer twee op Dromelot).