Algemene informatie

  • Werkt volgens de verordening van de Gemeente Amsterdam, Afdeling Welzijn
  • Is in het bezit van een vergunning voor het houden van een kinderdagverblijf
  • Is ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang onder nummer 236632140
  • Is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 33.244.576
  • Is vrijgesteld van btw op grond van artikel 11 lid 1 w Wet OB-1968