Cluster

De groepen zijn per twee geclusterd.

Twee groepen delen een keukentje en de buitenruimte. Door de samenwerking binnen een cluster zijn er altijd meer mensen aanwezig.

Wij streven ernaar dat er per cluster een extra pedagogisch medewerkster  is, d.w.z. door het hele pand heen drie extra pedagogisch medewerksters.

Dankzij deze structuur is de noodzaak van invalkrachten bij ziekte en/of afwezigheid van één van de pedagogisch medewerksters sterk afgenomen.

Dit komt in eerste instantie ten goede aan de kinderen maar ook de pedagogisch medewerksters ervaren hierdoor een verlichting van de werkdruk.

Meerwaarde cluster pedagogisch medewerkster:

  • 2,5 fte(’s) per dag per groep ipv 2 fte(’s) (op vier á vijf dagen per week zijn er zeven ipv zes vaste beroepskrachten per cluster in dienst)
  • bekend gezicht voor kinderen/ouders/collega’s bij ziekte/vakantie
  • regelmatig extra handen op het cluster voor o.a. 3+ activiteiten, voorbereidende werkzaamheden voor verjaardagen, afscheidsboeken en seizoensvieringen, het schrijven in de overdrachtschriftjes.