Dagelijkse activiteiten

Elke dag wanneer de ouders weg zijn ontmoeten de kinderen en de pedagogisch medewerksters elkaar aan tafel en zingen en vertellen wat. Dit gezamenlijk begin, een iedere dag herhaalde oefening in het je openstellen voor de omgeving en voor de anderen, vinden wij belangrijk.

 

Als het weer het enigszins toelaat gaan de kinderen minimaal één keer per dag naar buiten. Dit kan op ons eigen buitenterrein en soms naar het Vondelpark.

 

Creativiteit en fantasiespel worden gestimuleerd door niet al te veel speelgoed aan te bieden. Ook is het speelgoed op Dromelot van natuurlijke materialen, dit ter ondersteuning van de nog in ontwikkeling zijnde zintuigen van jonge kinderen.
Doordat het speelgoed niet in overvloed aanwezig is, krijgt het meer waarde. Het wordt onderzocht en uitgeprobeerd op al zijn mogelijkheden. Zo kan een auto met een lapje stof ook een vliegtuig worden. Stoelen op zijn kop worden een trein enzovoorts.
Gerichte activiteiten kunnen onder meer bestaan uit plakken, tekenen of verven waarbij van de kinderen aandacht kan worden gevraagd voor vormen en kleuren. Hierbij gaat het om het ervaren en beleven, niet om het maken van een product. Met de oudere kinderen kunnen koekjes of broodjes worden gebakken.

 

Op Dromelot besteden we gericht aandacht aan “3+ activiteiten”, activiteiten gericht op de kinderen boven de drie jaar. Dit zijn meestal kleine activiteiten waarvoor alleen de 3+-kinderen worden uitgenodigd. Soms van de eigen groep, soms van het cluster en soms voor alle 3+-kinderen van Dromelot.

Af en toe nodigen wij Sanne Bredt van de Kinderyogatuin uit voor kinderyoga voor de oudste kinderen. Wij gaan ervan uit dat kinderen leren door spel en niet door een gericht voorschools programma rond rekenen en taal. Duidelijk is dat peuters leren door te spelen. Hierbij komt taal, motoriek, techniek, mensenkennis aan bod en door te imiteren.

 

Het eten is op Dromelot een gezamenlijk rustpunt tijdens de dag waarin ook weer de ontspanning en het je openstellen voor wat komen gaat een grote rol speelt. Als de kinderen de dag op Dromelot hebben doorgebracht zien we het avondeten thuis als een verlengstuk en afronding van deze dag.