top of page

Groepen, dagritme en activiteiten

Verticale groepen

Dromelot heeft zes verticale groepen met maximaal 12 kinderen per groep per dag, variërend in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. Er is een bewuste keuze gemaakt om alle kinderen in verticale groepen op te vangen. De voordelen van een verticale groepsopbouw voor het jonge kind zijn onder andere:

 • Kinderen blijven gedurende hun verblijf bij Dromelot in dezelfde groep, wat de hechting met pedagogisch medewerkers en medekinderen bevordert, zonder de noodzaak van overgangen naar dreumes- of peutergroepen.

 • Elk kind krijgt de ruimte om zich persoonlijk en in zijn eigen tempo te ontwikkelen, zonder voortdurende vergelijking met leeftijdsgenoten.

 • Concurrentie en jaloezie tussen kinderen speelt minder een rol, voor peuters is het bijvoorbeeld makkelijker om met jongere kinderen te delen dan met leeftijdsgenoten.

 • Oudere kinderen stellen zich beschermend op naar de kleintjes en genieten van deze rol.

 • Er heerst meer rust in de groep, aangezien de kinderen verschillende slaapritmes hebben en zelden allemaal tegelijkertijd wakker zijn.

 • De verticale groepen stimuleren op een natuurlijke manier de sociale en cognitieve ontwikkeling. Jongere kinderen worden onbewust gestimuleerd door de oudere kinderen om nieuwe vaardigheden uit te proberen.

 • Het corrigeren van gedrag tussen kinderen onderling heeft een grotere impact dan wanneer volwassenen ingrijpen.

Dagritme 

Het vaste ritme, gewoontes en rituelen dragen ertoe bij dat de kinderen zich veilig voelen. Een vaste volgorde geeft de kinderen rust. Zowel in het terugkerende dagprogramma als in de week en het jaar is het vaste ritme te zien.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

 • 8.00 tot 9.15 uur brengtijd, persoonlijk ontvangst van het kind.

 • Vrij spelen en aansluitend opruimen.

 • Rond 9.30 uur gaan kinderen aan tafel en wordt er gezongen, de oudere kinderen vertellen wat hen bezig houdt. Er wordt fruit gegeten en wat gedronken.

 • Bij mooi weer naar buiten, bij slecht weer is er vrij spel of worden er kleine activiteiten gedaan.

 • Rond 11.30 uur is er lunchtijd. Iedereen gaat aan tafel en er worden liedjes gezongen.

 • Slapen naar behoefte (door de hele dag heen).

 • Rond 15.30 uur aan tafel met een rijstwafel, koek, soepstengel, rauwkost en water of thee.

 • Vrij spelen (buiten of binnen) of een activiteit

 • Ophalen tussen 16.30 uur en 18.00 uur

De baby’s hebben hun eigen voedingsritme, dit wordt op een rooster in de groep bijgehouden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het individuele slaap- en voedingsritme en de gewoontes van het kind.

P1420723.jpg
P1440081.jpg
slaapkamer.jpg

Dagelijkse activiteiten
Op Dromelot hebben we dagelijkse routines en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen:

Gezamenlijke Start
Elke dag, wanneer de ouders vertrekken, komen de kinderen en pedagogisch medewerkers samen aan tafel. We zingen en delen verhalen. Dit dagelijkse ritueel helpt kinderen om open te staan voor hun omgeving en anderen.


Buiten Spelen
We streven ernaar om de kinderen minstens één keer per dag naar buiten te laten gaan, mits het weer het toelaat. Of het nu op ons eigen buitenterrein is of soms in het Vondelpark, frisse lucht en beweging zijn essentieel voor hun welzijn.

Stimuleren van Creativiteit

We bieden niet te veel speelgoed aan, zodat elk stuk speelgoed waarde heeft. Dit moedigt kinderen aan om hun verbeelding te gebruiken en speelgoed op verschillende manieren te verkennen.  Daarnaast bieden we creatieve activiteiten aan, zoals knutselen, tekenen en schilderen, waarbij we de nadruk leggen op ervaring en beleving, niet op het eindproduct.

3+ Activiteiten 

We organiseren speciale activiteiten voor kinderen boven de drie jaar. Dit kunnen kleine groepsactiviteiten zijn waarbij we 3+-kinderen van verschillende groepen uitnodigen. Voorbeelden zijn uitstapjes naar de Koeienweide in het Vondelpark en peuterdanslessen.

Kinderyoga en Spel
Regelmatig komt Sanne Bredt van de Kinderyogatuin langs om kinderyoga te geven aan de oudere kinderen. Kinderen leren door middel van spel, ervaring en imitatie, niet door een strikt voorschools lesprogramma voor rekenen en taal. Spelen bevordert taalontwikkeling, motorische vaardigheden en sociale interactie.

Gezamenlijke Maaltijden

Het eten bij Dromelot is een moment van rust en samenzijn gedurende de dag. Hier kunnen de kinderen ontspannen en zich voorbereiden op wat er nog komt. Het avondeten thuis zien we als een verlengstuk en afsluiting van hun dag bij Dromelot.

bottom of page