Dagritme

Het vaste ritme, gewoontes en rituelen dragen ertoe bij dat de kinderen zich veilig voelen. Een vaste volgorde geeft de kinderen rust.

Zowel in het terugkerende dagprogramma als in het ritme van de week en het jaar is het vaste ritme te zien.

Het dagprogramma ziet er als volgt uit:

  • 8.00 tot 9.15 uur brengtijd, persoonlijk ontvangst van het kind
  • vrij spelen en aansluitend opruimen
  • rond 9.30 uur gaan kinderen aan tafel en wordt er gezongen, de oudere kinderen vertellen wat hen bezig houdt. Er wordt fruit gegeten en wat gedronken.
  • bij mooi weer naar buiten, bij slecht weer is er vrij spel of worden er kleine activiteiten gedaan
  • rond 11.30 uur is er lunchtijd. Iedereen gaat aan tafel en er worden liedjes gezongen
  • slapen naar behoefte (door de hele dag heen)
  • rond 15.30 uur aan tafel met een rijstewafel/koek/soepstengel en water/thee
  • vrij spelen (buiten of binnen) of een activiteit
  • ophalen tussen 16.30 uur en 18.00 uur

De baby’s hebben hun eigen voedingsritme dit wordt op een rooster in de groep steeds op aanwijzing van de ouders bijgehouden. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het individuele slaap- en voedingsritme en de gewoontes van het kind.

Het kind krijgt alle ruimte om in eigen tempo en volgorde de wereld om zich heen te ontdekken en zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen.

Het ene kind zal eerder kunnen lopen of spreken of sociale vaardigheden sneller ontwikkelen dan het andere kind; uiteindelijk zal elk kind als het vier is kunnen lopen en praten en zal het zindelijk zijn.