Disclaimer

Algemeen  

Dromelot kinderdagverblijf B.V. (Kamer van Koophandel 33244576), hierna te noemen Dromelot, verleent u hierbij toegang tot dromelot.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Dromelot en derden zijn aangeleverd. Dromelot behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op dromelot.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Dromelot.

 

Beperkte aansprakelijkheid

De op dromelot.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Dromelot.

In het bijzonder zijn alle prijzen op dromelot.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Auteursrechten  

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Dromelot. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Dromelot, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.