Extra dagen/ruildagen

Mutaties, extra- en ruildagen

Structurele veranderingen van roosterdagen en extra dagen kunnen worden aangevraagd door middel van een mutatieformulier. Als de capaciteit het toelaat worden deze dagen toegekend. Er kunnen echter geen rechten aan worden verbonden. Extra dagen worden in rekening gebracht. Per jaar kan er gebruik worden gemaakt van één kosteloze extra dag.

Wijzigingen in het contract dienen schriftelijk doorgegeven te worden. Zowel voor de opzegging van dagen als de opzegging van het contract geldt een opzegtermijn van 2 maanden en dient de opzegging op Dromelot ontvangen te zijn vóór de eerste dag van de maand.

 

Het ruilen van dagen is drie keer per jaar kosteloos mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • In overleg met de pedagogisch medewerker, die naar eigen inzicht bepaalt of de groepsgrootte en –samenstelling dit toelaat.
  • Een ruilafspraak wordt altijd vooraf gemaakt, minimaal twee werkdagen van tevoren. Ruilen kan dus niet met terugwerkende kracht of op de dag zelf.
  • Ruilen van dagen kan maximaal 7 kalenderdagen vóór tot 7 kalenderdagen ná de ruildag.
  • Het kind kan alleen op een andere dag binnen de eigen groep komen.
  • Vaste opvangdagen die op een sluitingsdag van Dromelot vallen (b.v. feestdagen, studiedag) kunnen niet geruild worden.
  • Een ruilafspraak is alleen geldig als deze schriftelijk, minimaal twee werkdagen van tevoren,  is vastgelegd. Het hiervoor bestemde formulier moet door de ouder en door een medewerker van Dromelot zijn ondertekend.
  • Ongedaan maken van een ruilafspraak kan alleen als de groepsgrootte dit nog toelaat, dit moet minimaal 2 werkdagen van tevoren worden aangegeven.
  • Aanspraak op ruildagen vervallen op 31 december en kunnen dus niet meegenomen worden naar het volgende jaar.

Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hier niet aan worden ontleend.