Is er een wenperiode alvorens mijn kind start op het kinderverblijf?

Ja, wij hanteren een opbouw in het wenschema. Dit is van groot belang om het kind goed te laten wennen. Voor ingang van het contract komt het kind op de eerste dag van 9.30 uur tot 10.30 uur samen met een ouder. Met ingang van het contract komt het kind op de tweede dag van 9.30 uur tot 11.30 uur waarvan het één uur lang alleen achter blijft op de groep; de derde dag van 9.30 uur tot 13.30 uur en op de vierde dag verzoeken wij ouders kinderen tussen 15.00 uur en 16.00 uur op te halen. Een en ander gaat in overleg met de ouders.

Posted in: vóór inschrijving