Ontvang ik een jaaropgave?

Ja, de jaaropgave, het overzicht van alle betalingen van het afgelopen jaar, ontvangt u jaarlijks van DebiCare (het bedrijf dat de facturering voor Dromelot doet).

Posted in: geplaatste kinderen