Groepen

Verticale groepen

Dromelot heeft zes verticale groepen met maximaal 12 kinderen per groep per dag.

Een verticale groep heeft een leeftijdsopbouw van 0-4 jaar.

De ervaring met een groep van 0-4 jarigen die we vanaf 1998 hebben, heeft ertoe geleid dat sinds 2002 alle groepen verticaal in opbouw zijn. De voordelen voor het kind in een verticale groep wegen op tegen de voordelen van een horizontale groep.
In een horizontale groep gaat het kind rond het 2e jaar van een baby- naar een peutergroep. Dit terwijl vanaf ± 20 maanden het kind binding aangaat met groepsgenootjes en hechting een grote rol speelt. De net opgebouwde binding ( ‘vriendschap’) moet het kind weer loslaten. Er wordt van hem verwacht in de peutergroep, waar het niemand kent, weer nieuwe vriendschappen aan te gaan.
In een verticale groep kan het kind tot het 4e jaar in dezelfde groep blijven.
Hierdoor ontstaat er een hechte band tussen kinderen, ouders en pedagogisch medewerksters. Mocht er een pedagogisch medewerkster weggaan dan is het minder ingrijpend voor het kind.
Als een kind zich anders ontwikkelt dan het gemiddelde kind zal dat in een verticale groep minder opvallend zijn. Het kind vindt altijd wel aansluiting bij groepsgenootjes.

In een verticale groep leren kleine kinderen van de grote kinderen. Kinderen leren meer van elkaar dan van volwassenen.
De overeenkomst met een gezinssituatie is groot, ook daar is sprake van verschil in leeftijden.

Het (verstandelijk) gehandicapte kind kan in principe op Dromelot ook een plek krijgen. We hebben echter niet alle middelen en mogelijkheden om elk kind ongeacht zijn handicap op te nemen.