Groepen

Verticale groepen

Dromelot heeft zes verticale groepen met maximaal 12 kinderen per groep per dag. Een verticale groep heeft een leeftijdsopbouw van 0-4 jaar.

Op Dromelot is de bewuste keuze gemaakt om alle kinderen in een verticale groep op te vangen. De voordelen van een verticale groepsopbouw voor het jonge kind zijn onder andere:

  • In de periode dat kinderen op Dromelot zijn kunnen zij op één en dezelfde groep blijven en hoeven zij geen overstap te maken naar een dreumes- of peutergroep. Op deze manier blijft de hechting die zij zijn aangegaan met de pedagogisch medewerkers en kinderen bestaan;
  • Meer ruimte voor persoonlijke ontwikkeling in eigen tempo en volgorde, zonder vergeleken te worden met leeftijdsgenootjes, minder nadruk bij terugval in de ontwikkeling;
  • Weinig onderlinge competitiestrijd. Voor peuters is het bijvoorbeeld makkelijker te accepteren als een baby op schoot mag zitten dan wanneer een leeftijdsgenoot dit mag doen;
  • Er kan minder jaloezie voorkomen zowel op de groep als in het gezin in geval van een nieuw broertje/zusje;
  • Oudere kinderen stellen zich beschermend op naar de kleintjes toe en genieten van deze rol;
  • Er is meer rust op de groep. Door een individueel slaapritme zijn zelden alle kinderen tegelijkertijd wakker;
  • Voor de oudere kinderen is de herhaling van bijvoorbeeld liedjes prettig;
  • Een verticale groep bevordert op natuurlijke wijze het socialisatieproces en de cognitieve vaardigheden. Jongere kinderen worden onbewust door de oudere kinderen geprikkeld om het kunnen en kennen van de oudere kinderen ook uit te proberen;
  • Het corrigeren van kinderen onderling heeft een grotere impact dan het corrigeren door volwassenen.

Het (verstandelijk) gehandicapte kind kan in principe op Dromelot ook een plek krijgen. We hebben echter niet alle middelen en mogelijkheden om elk kind ongeacht zijn handicap op te nemen.