Inschrijven / plaatsingsprocedure

U kunt uw kind(eren) inschrijven met het online inschrijfformulier of u kan het inschrijfformulier als pdf downloaden en invullen.

Op het moment dat het inschrijfformulier bij Dromelot binnen is én de administratiekosten zijn voldaan volgt de inschrijving en komt het kind op de wachtlijst te staan.

Er wordt een bevestiging met een inschrijfnummer naar de ouders gestuurd.

Om de leeftijdsopbouw van de groepen goed te laten verlopen is het mogelijk dat de volgorde van inschrijving losgelaten wordt.

De leeftijd van het kind is dan belangrijker dan de plaats op de wachtlijst.

Broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen hebben vanzelfsprekend voorrang op de wachtlijst. Om een plek op Dromelot voor deze kinderen te kunnen waarborgen blijft een plek als nodig maximaal twee maanden leeg staan.

Wanneer er een plaats vrij komt worden de ouders uitgenodigd voor een rondleiding.

Vervolgens wordt aan de ouders het contract met de voorwaarden aangeboden en vindt er een intakegesprek plaats met één van de leidinggevenden en één van de pedagogisch medewerksters van de betreffende groep.