Intake

Tijdens de intake wordt een informatieformulier ingevuld met onder meer de volgende gegevens van het kind:

Slaap- en voedingsritme, kopie inentingspapieren en andere bijzonderheden.

  • Van beide ouders naam en adres, telefoonnummers van zowel privé als van het werk, leeftijd, beroep, gezinssituatie.
  • Telefoonnummers van twee andere personen (onafhankelijk van elkaar) die in geval van onbereikbaarheid van de ouders de verantwoordelijkheid voor het betreffende kind kunnen nemen.
  • Naam en telefoonnummer van de huisarts.

In dit intakegesprek wordt een wenperiode (ongeveer vier dagen) afgesproken.