Oudercommissie

Dromelot beschikt over een actieve oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf.

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

  • Camiel vader Cato (Lenteklokje)
  • Ellen moeder van Dario (Zonnelinde)
  • Izabell moeder van Félice (Wolkewietje) en Lewis (Duimelijn)
  • Marianne moeder van Keet (Pinkelotje)
  • Bert vader Pella (Zonnelinde)

De oudercommissie komt 3 à 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en punten die vanuit de ouders naar voren komen.

Ook wordt advies gegeven over punten die door de leiding van het kinderdagverblijf worden aangedragen. De oudercommissie helpt waar nodig bij het organiseren van activiteiten of spoort andere ouders aan mee te helpen dan wel deel te nemen.

De oudercommissie verzorgt daarnaast jaarlijks de Dag van de Pedagogisch medewerkster. De oudercommissie is nauw betrokken bij het opzetten van groenprojecten binnen Dromelot.

Tevens zet de oudercommissie eens in de twee jaar een enquête uit onder de ouders van de kinderen naar het welbevinden van de opvang.