Personeel

Personeel bij Dromelot heeft een opleiding op minimaal PW 3 niveau. Er zijn werknemers met MBO, HBO en universitaire opleidingen.

Het opleiden van nieuw personeel vinden we erg belangrijk. Op Dromelot is er daarom meestal personeel in opleiding aanwezig. Daarbij wordt er een verschil gemaakt tussen stagiaires met een leerovereenkomst, deze worden boventallig ingezet, en leerlingen met een beroepsbegeleidende opleiding (BBL). Deze leerlingen worden begeleid en hebben een leer- arbeidsovereenkomst. Zij kunnen naast een ervaren pedagogisch medewerkster worden ingezet.

Nieuwe medewerkers worden uitgebreid gescreend.

De sollicitatieprocedure bestaat uit 3 rondes.

  • 1e gesprek (leidinggevenden),
  • 2e gesprek (leidinggevenden en iemand van de groep),
  • 1 dag meedraaien op de groep.

Er word altijd minimaal één referentie gecheckt en een VOG aangevraagd. Vervolgens geldt er een proeftijd van 2 maanden.

Dagelijks is het kantoor van Dromelot bezet door een leidinggevende (tevens pedagogisch coach) en/of directie. Hierdoor kunnen pedagogisch medewerksters uitsluitend bezig zijn met de opvang van kinderen en hoeven zich niet bezig te houden met het roosteren van personeel en andere randvoorwaarden.

Ouders kunnen altijd met vragen terecht op kantoor.