Privacystatement

Wet- en regelgeving
Dromelot kinderdagverblijf vangt dagelijks kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar op. Hiervoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens van ouders en kinderen te verzamelen en te verwerken. Wij behandelen de persoonsgegevens zorgvuldig en houden ons hierbij aan de wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Verzamelen van informatie
Als u door middel van het inschrijfformulier een kindplaats aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.

 

De afspraken betreffen het verwerken van persoonsgegevens:

  • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst
  • Voor de facturatie
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contract gegevens aan de Belastingdienst
  • Voor het opsporen van (toeslag) fraude (hierbij kan worden gedacht aan het doorgeven van persoonsgegevens aan de FIOD)

 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen (2 jaar).

 

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor Dromelot. Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. Wij hebben  beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens.

 

Cookies op de website
De website van Dromelot maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek van de website op uw computer worden geplaatst. Ze helpen ons inzien hoe u onze website gebruikt. Bezoekersinformatie is niet herleidbaar tot individuen en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen. Dit kunt u alleen zelf doen omdat cookies op uw computer zijn opgeslagen. Bij de instellingen van uw internetbrowser kunt u cookies in-, uitschakelen en verwijderen.

 

Verstrekken van gegevens
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op het wissen van gegevens indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

 

Vragen en klachten
Wij proberen u zo compleet mogelijk te informeren over uw privacy.
Heeft u vragen of een klacht over dit privacystatement of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, dan kunt u ons uw vraag stellen via info@dromelot.nl.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Waar nodig passen wij het privacystatement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

 

-29 mei 2018-

 

download het Privacystatement als pdf