Visie

Dromelot is een kinderdagverblijf met een visie waarin vooral elementen uit de antroposofie een grote rol spelen. Deze elementen zijn:

  • biologische voeding (vegetarisch en zonder toegevoegde suikers)
  • de aandacht voor de seizoenen (seizoenentafel, liedjes, tafelspel)
  • rituelen (rondom de verschillende activiteiten van de dag en rondom feesten en vieringen)
  • de aankleding van de groep in brede zin (kleurkeuze, materiaalkeuze, geen audioapparatuur)
  • ieder kind mag opgroeien in zijn eigen ritme en tempo

Passend bij de antroposofische elementen is in 2011 de visie en werkwijze van Emmi Pikler, een Oostenrijks Hongaarse arts, aan de visie van Dromelot toegevoegd. Het uitgangspunt van haar visie is dat kinderen bij hun geboorte zijn uitgerust met het vermogen tot communiceren en leren. Ieder kind heeft recht op respect voor zijn autonomie, zijn eigen wil en zelfstandigheid. Aandachtige verzorging en zelfstandige bewegingsontwikkeling vormen de twee belangrijkste uitgangspunten. Wanneer kinderen voelen dat ze tijdens de verzorgingsmomenten oprechte aandacht krijgen zijn ze daarna in staat om even zelfstandig te spelen. Daarnaast is er veel aandacht voor het spel van kinderen en de materialen die ze hierbij aangeboden krijgen.

De drie R-en van Reinheid, Rust en Regelmaat zijn op Dromelot duidelijk aanwezig. Alles wordt in het werk gesteld om de kinderen gedurende de dag zo veel mogelijk rust en structuur te bieden.