Visie

Een geborgen en veilige omgeving waar kinderen met elkaar kunnen omgaan staat voorop. Een bewust worden van jezelf en de omgeving. Je bewust worden van de omgeving betekent ook dat je zorg draagt voor de omgeving: de medemens, de natuur en het milieu.

Uitgangspunt van de visie is dat het kind altijd centraal staat. De wensen en behoeftes van volwassenen zijn ondergeschikt aan het jonge kind. Steeds weer stellen we ons de vraag; is dit goed voor het kind of voor de volwassenen? Het geluk en welzijn van het kind staan boven onze idealen en ideeën.

Terwijl Dromelot niet specifiek een antroposofisch kinderdagverblijf is spelen een aantal elementen vanuit de antroposofie een grote rol binnen de visie van het kinderdagverblijf. Deze elementen zijn: de biologische voeding, het belang van de seizoenen (seizoenentafel, liedjes, tafelspel), rituelen en de aankleding van de groep in brede zin (kleurkeuze, materiaalkeuze, geen audioapparatuur). Het team van Dromelot heeft een training gehad in de werkwijze van Emmi Pikler. Deze werkwijze geeft praktische richtlijnen in de omgang met kinderen en sluit goed bij de antroposofische elementen/visie van Dromelot aan.

Elke groep heeft een eigen seizoenentafel. Niet alleen bij het wisselen van de seizoenen wordt de tafel aangepast, maar ook bij het vieren van de jaarfeesten (zoals Pasen en Kerst) wordt er aandacht aan geschonken. Hierbij wordt ook de natuur betrokken. De pedagogische medewerksters gaan met de wat oudere kinderen het park in en zoeken dan blaadjes, eikels e.d. Alles wat het seizoen benadrukt kan een plekje op de tafel krijgen. De kinderen krijgen daardoor aandacht voor de natuur en de veranderingen van de seizoenen.

De drie R-en van Reinheid, Rust en Regelmaat zijn op Dromelot vanaf het begin duidelijk aanwezig.