Ziektebeleid

Zieke kinderen zijn het beste af als ze in hun eigen huiselijke omgeving zijn. Als kinderen ’s morgens al koorts of verhoging hebben is het beter om ze thuis te houden. Vaak worden kinderen in de loop van de ochtend zieker of is de drukte van de andere kinderen ze te veel waardoor ze alsnog opgehaald moeten worden.

Als een kind op Dromelot koorts of verhoging krijgt dan wordt in eerste instantie een ouder gebeld. Als het niet nodig is dat het kind direct wordt opgehaald, dan wordt aan de ouders gevraagd bereikbaar te blijven of te zorgen dat er een vervangende verzorger bereikbaar is. Uitgangspunt is niet de hoogte van de koorts maar hoe een kind zich voelt. Wij dienen in principe geen paracetamol toe op Dromelot. Dit i.v.m. het gevaar dat koorts naar boven schiet als de paracetamol is uitgewerkt.

 

Bij kinderziektes hoeft een kind niet meteen te worden opgehaald. Het besmettingsgevaar is vaak het grootst als de ziekte nog niet zichtbaar is. Weren van kinderen met een kinderziekte heeft dan ook weinig zin en word door de GGD niet geadviseerd.

 

Als een kind diarree heeft dient het direct opgehaald te worden (m.u.v. ‘tandjesdiarree’). Diarree kan zo besmettelijk zijn dat we hier in het belang van de andere kinderen heel streng in zijn.

 

Als zich op Dromelot een ongeluk voordoet waarbij professionele hulp nodig is, dan wordt onmiddellijk een huisarts ingeschakeld en de ouders worden ingelicht. Mocht een bezoek aan het ziekenhuis nodig zijn dan zal niet eerst de komst van de ouders worden afgewacht maar zal één van de personeelsleden zich alvast met het kind daar naar toe begeven. Er zijn altijd medewerkers in het pand die de cursus EHBO hebben gevolgd.