top of page

Oudercommissie

Dromelot beschikt over een actieve oudercommissie. De oudercommissie is een adviesorgaan en vertegenwoordigt de ouders van het kinderdagverblijf.

Op dit moment bestaat de oudercommissie uit de volgende leden:

  • Camiel vader Cato (Lenteklokje)

  • Izabell moeder van Félice (Wolkewietje) en Lewis (Duimelijn)

  • Marianne moeder van Keet (Pinkelotje)

  • Bert vader Pella (Zonnelinde)

De oudercommissie komt 3 à 4 keer per jaar bijeen om lopende zaken en punten die door ouders worden aangedragen te bespreken. Verder geeft de oudercommissie advies over onderwerpen die door de leiding van het kinderdagverblijf worden voorgesteld. Indien nodig helpt de oudercommissie bij het organiseren van activiteiten en moedigt ze andere ouders aan om mee te helpen of deel te nemen. Jaarlijks denkt de oudercommissie mee over de Dag van de Pedagogisch Medewerk(st)er. Tevens wordt er eens in de twee jaar een enquête uitgezet onder ouders om hun mening over de opvang te peilen.

bottom of page